0216 650 97 27 0535 869 19 09

Akdedektif.com

Menü

Boşanma İçin Delil Toplama

İnsanların evlenmesi kadar boşanmaları da doğal bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bu doğal sürecin yaşanması her ne kadar istenmiyor olsa da çeşitli nedenlerden dolayı eşler arasında ayrılıkların yaşanması da gerekli olabilmektedir. Özellikle şiddetli geçimsizlik ya da eşlerin birbirine karşı olan davranışlarında ciddi değişimlerini yaşanması neticesinde ayrılık kararı almak, bazı durumlarda daha doğru olabilmektedir.

Bu gibi durumlarda ortaya çıkacak doğal bir süreç olan mahkeme aşamasına geçirmeden önce kişinin haklı olduğunu ortaya koyabilmesi için çeşitli delilleri elde etmesi gerekmektedir. Bu gereklilik hem boşanma aşamasında kendisinin haklı olduğunu ortaya koyacak hem de nafaka ve tazminat gibi olası durumlarda oldukça belirleyici bir faktör olacaktır. Boşanma için delil aramak ve bu delillerin mahkeme aşamasında kullanılabilmesini sağlamak için profesyonel çalışmalar yapan kişilerden yardım almak oldukça önemlidir.

Eğer bu konuda yeterince dikkat edilmezse ve gelişigüzel bir şekilde çalışmalara yer verilirse, o zaman daha büyük problemlerin ortaya çıkması da söz konusu olabilir. Bu noktada özel dedektifler verdikleri hizmet ile birlikte kişiler için delil sayılabilecek ve kendilerini mahkemede daha rahat ifade edebilecekleri birçok kanıt elde edilebilmektedir. Peki, bu kanıtlar yani özel dedektiflerin yaptığı araştırmalar neticesinde ortaya çıkan durumlar, mahkeme aşamasında kullanılabilecek mi?

Ülkemizde bulunan mevcut yasalar çerçevesinde, özel dedektiflerin çalışmasını düzenleyen herhangi bir yasa bulunmamakla birlikte aynı zamanda bu kişilerin çalışmalarını engelleyen herhangi bir yasada mevcut değildir. Bu durum, özel dedektiflerin çeşitli araştırmalar yapması ve bazı konularla ilgili delil toplanması durumunu engellemektedir. Bununla birlikte birçok mahkeme aşamasında özel dedektiflerin elde ettiği bilgiler delil olarak kabul edildiği bilinmektedir.

Bu durumda sizlerde boşanma aşamasına geçmeden önce profesyonel hizmet veren bir özel dedektif ile anlaşma sağlayarak delil toplaması sağlayabilirsiniz. Bu noktada çalışmaya karar verdiğiniz özel dedektifin deneyimi oldukça önemli olacaktır. Çünkü elde edilen değerlerin mahkeme aşamasında kullanılıp kullanılmayacağı aynı zamanda delilin nasıl toplandığı ile ilgili bir durumdur.

İlk olarak özel dedektifin kişisel hak ve özgürlükler noktasında oldukça tecrübeli olması ve delil toplarken bu noktada herhangi bir ihlalde bulunmamış olması gerekmektedir. Bununla birlikte ülke yasaları çerçevesinde yasaklanmış olan herhangi bir durumunda bulunmuyor olması gereklidir. Bu şartlar altında değerlendirildiğinde özel dedektiflerin elde ettiği bilgiler mahkeme aşamasında delil olarak kabul edilecektir.